Tập trung các Video lưu niệm của Thành viên để chia sẻ.

Để cùng “Gợi Giấc Mơ Xưa” mời Click vào Link này:

http://studystuff.artisteer.net/new-page/video/

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s