Posts tagged ‘Đặc biệt’

Chuc Mung Nam Moi

Chúc Mừng Năm Mới, Mời nghe nhạc Xuan rất hay!

Trich tu Asia and Paris by night. Tuyet voi!

Nhạc Xuân Tuyển Chọn – Vol 1

http://www.youtube.com/watch?v=pFgDhvQZCLg

Nhạc Xuân Tuyển Chọn – Vol 2

http://ww/w.youtube.com/watch?v=Rys0VZhKfxY

Nhạc Xuân Tuyển Chọn – Vol 3

http://www.youtube.com/watch?v=0ouVlOhtU8Q

Advertisements