Yêu thương xin nở nụ cười

Yêu thương xin nở nụ cười
Vị tha là để lòng người thanh cao

image001
Hơn thua so với chính mình
Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua.
Cảm ơn HL đã chia sẻ.

A Thought For Today

To die for an idea; it is unquestionably noble. But how much nobler it would be if men died for ideas that were true. –H.L. Mencken, writer, editor, and critic (1880-1956)