Lễ tưởng niệm Hoàng Sa trên Biển Đông 2015

Tổ Quốc Ghi Công
Lễ tưởng niệm Hoàng Sa trên Biển Đông 2015

Advertisements