Chờ Đông
Nhạc và Lời: Trần Thiện Thanh
Ca: Duy Quang và Kiều Nga
https://www.youtube.com/watch?v=2WjOoFYMaLA

 

Advertisements