Archive for April, 2017

Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay

Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay
Sydney Vào Thu

Advertisements

I Always Dream

I Always Dream

Chờ Đông – Trần Thiện Thanh

Chờ Đông
Nhạc và Lời: Trần Thiện Thanh
Ca: Duy Quang và Kiều Nga
https://www.youtube.com/watch?v=2WjOoFYMaLA

 

Bệnh Trầm Cảm – Depression