Tổ chức nào có khả năng thay đổi chế độ tại Việt Nam

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao)  Lịch sử cổ đại và cận đại từ Âu sang Á cho thấy thay đổi một thể chế độc tài – quân chủ chuyên chế, độc tài quân phiệt hay độc tài đảng trị – là một quá trình dài, nhiều gian khổ và tổn hao nhiều xương máu của nhân dân.
[Mời xem tiếp tại đây]