Archive for October, 2016

Còn Trong Lời Hát – Thanh Trang

Còn Trong Lời Hát – Nhạc mới của Thanh Trang

Advertisements

Tổ chức nào có khả năng thay đổi chế độ tại Việt Nam

Tổ chức nào có khả năng thay đổi chế độ tại Việt Nam

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao)  Lịch sử cổ đại và cận đại từ Âu sang Á cho thấy thay đổi một thể chế độc tài – quân chủ chuyên chế, độc tài quân phiệt hay độc tài đảng trị – là một quá trình dài, nhiều gian khổ và tổn hao nhiều xương máu của nhân dân.
[Mời xem tiếp tại đây]