Heart Age – Tuổi của Tim

Sources – Nguồn
https://labtestsonline.org/site-news/mnews/090315heart/
http://www.cdc.gov/vitalsigns/heartage/index.html

“Is your heart older than you?”
Heart age is the age of your heart and blood vessels as a result of your risk factors for heart attack and stroke.
Some risk factors include high blood pressure, high cholesterol, smoking, obesity, unhealthy diet, physical inactivity, diabetes, family history, and aging.

Researchers at the CDC (Centers for Disease Control and Prevention) have discovered that:
1 in 2 men in the U.S. have a heart age 5 or more years older than their actual age.
2 in 5 women in this country have a heart age 5 or more years older than their actual age.
About 3 in 4 heart attacks and strokes are due to risk factors that increase heart age.

The CDC recommends the following:
Learn your heart age, such as Use the BMI (Body Mass Index) calculator at http://www.nhlbi.nih.gov/…/educatio…/lose_wt/BMI/bmicalc.htm, then
Use the Heart Age calculator at http://www.cdc.gov/vita…/cardiovasculardisease/heartage.html
Choose a risk factor or two that you are ready to change and focus on improving them first. For example,
Have an ideal blood pressure (less than 120/80) lowers your heart age.
Work with your healthcare provider to make heart-healthy choices.

Tuổi của Tim
“Trái tim của bạn có lớn tuổi hơn bạn chăng?”
Tuổi của tim là tuổi của cơ tim và mạch máu của bạn và là kết quả của các nguy cơ đau tim cấp tính (Heart Attack) cùng đột quỵ (Stroke).
Một số những nguy cơ đó bao gồm huyết áp cao, cholesterol cao, hút thuốc lá, béo phì, chế độ ăn uống không lành mạnh, thiếu hoạt động thể chất, bệnh tiểu đường, tiền sử gia đình, và lão hóa.

Các nhà nghiên cứu tại CDC (Trung tâm CDC Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật) đã phát hiện ra rằng:
1 trong 2 người đàn ông ở Mỹ có một tuổi tim già hơn tuổi thật của họ 5 năm hoặc hơn.
2 trong 5 phụ nữ ở đất nước này có một trái tim tuổi già hơn tuổi thật của họ 5 năm hoặc hơn.
Khoảng 3 trong 4 cơn đau tim cấp tính và đột quỵ là do những yếu tố rủi ro làm tăng tuổi của tim.

CDC đã khuyến cáo như sau đây:
1) Tìm hiểu tuổi của trái tim của bạn, chẳng hạn như sử dụng các chỉ số BMI (Body Mass Index) máy tính tại http://www.nhlbi.nih.gov/…/educatio…/lose_wt/BMI/bmicalc.htm, sau đó
2) Sử dụng các tính Tim Tuổi tại http://www.cdc.gov/vita…/cardiovasculardisease/heartage.html, sau đó
3) Chọn một hoặc hai yếu tố rũi ro mà bạn đã sẵn sàng để thay đổi và tập trung vào việc cải thiện chúng trước tiên; ví dụ, cải thiện yếu tố này để có một huyết áp lý tưởng (dưới 120/80) và làm giảm tuổi trái tim của bạn; sau cùng
4) Chung sức với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn để lựa chọn những điều lợi cho sức khỏe của tim mình.

Ngây Ngô Tìm Học (NNTH)