Thanh niên trẻ Việt trong nước tham gia lên tiếng đòi cải cách tự do dân chủ

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) – “Một trong những việc làm mà thanh niên trẻ Việt Nam quan tâm đến đất nước có thể tham gia đấu tranh giành lại quyền con người, quyền tự do dân chủ, nhanh chóng thoát khỏi sự kềm chế của đảng cộng sản mà không gây khó khăn cho bản thân mình nhưng lại nói lên nguyện vọng và bày tỏ sự bất tuân dân sự mà thế lực cai trị không thể nào ngăn chăn được, đó là việc tận dụng các “binh đoàn” xe gắn máy hai bánh hằng triệu chiếc trên cả nước.”

Xem tiếp []
Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com.au/2015/09/thanh-nien-tre-viet-trong-nuoc-tham-gia.html