Công nhân Việt Nam: Cộng Sản Việt Nam không còn là con người, nói chi là người Việt Nam!
Nguồn:
http://danlambaovn.blogspot.com.au/2015/06/cong-nhan-viet-nam-cong-san-viet-nam.html

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam
Khi đảng cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập theo chỉ thị của hai đảng cộng sản Nga Tàu, ông ta bảo là đảng của giai cấp công nhân bị bọn chủ tư bản bốc lột. Đảng cộng sản dùng mồi “công nhân, nông dân là chủ… tập thể” nhử công nhân, nông dân và người dân làm con thiêu thân cho chúng. Nghe theo lời dụ dỗ đường mật nhiều công nhân và nông dân đã tham gia và hy sinh xương máu để cho cộng sản cướp được chính quyền tại miền Bắc vào năm 1954 và tiếp tục với chiêu bài chống đế quốc “Mỹ” giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân, đánh lừa người dân cả nước tiếp tục hy sinh của cải và hàng triệu sinh mạng để đảng cs nắm chính quyền và cướp đoạt cả nước, hoàn thành sứ mệnh được cộng sản quốc tế Nga Tàu giao trong âm mưu nhuộm đỏ toàn cõi đất nước Việt Nam và sau đó cả thế giới theo thuyết domino.
   Từ ngày cộng sản cướp được cả nước (30/04/1975) thì người dân Việt Nam, người công nhân – tầng lớp mà “người” cộng sản luôn tuyên truyền là giai cấp tiên tiến của đảng cộng sản VN, có thực sự được giải phóng khỏi sự bóc lột của bọn chủ nhân, bọn tư bản, có thật sự được giải phóng và làm chủ “tập thể” cơ sở sản xuất như từng được Hồ Chí Minh và đảng CSVN rỉ tai tuyên truyền?
[]