Đảng trí tiêu diệt Dân Trí

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao)Chỉ khi nào nọc độc “đảng trí” của ban Tuyên giáo CSVN không còn tồn tại và không còn khống chế suy nghĩ của toàn dân trên cả nước thì khi đó “Dân Trí” của Việt Nam mới thoát được địa ngục máu và nhanh chóng hồi phục để sánh vai cùng thế giới văn minh…

Về Nguồn…http://danlambaovn.blogspot.com.au/2015/05/ang-tri-tieu-diet-dan-tri-ai-hoa-la-mat.html