Chủ nghĩa Cộng sản sang chủ nghĩa Cộng sản man rợ và tiến tới chủ nghĩa Cộng sản thân hữu
Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2015/06/chu-nghia-cong-san-sang-chu-nghia-cong.html
Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao)“Triết lý của chủ nghĩa cộng sản được Karl Marx một người gốc Do Thái sinh tại Đức khai sinh vào giữa thế kỷ 19. Lenin đã đưa lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản thành hiện thực tại Nga vào đầu thế kỷ 20. Từ ngày Lenin dùng bạo lực để cướp chính quyền, cả nước Nga rồi lần lượt đến các nước lân cận với Nga, vùng Trung Á, Đông Âu rơi vào quĩ đạo đế quốc cộng sản dưới sự khống chế của Nga với chiêu bài thế giới cộng sản đại đồng trong đó loài người trên toàn thế giới là một, không còn tình trạng người bóc lột người, không còn đường biên giới phân chia quốc gia.

Với người cộng sản thì chỉ có hai thái cực: tư bản hay cộng sản.”