light-art-festival-vivid-sydney-3

Sydney by Night “Vivid”

Đi giữa mùa Đông Sydney…
Cứ tưởng chừng…
Đang bước vào kinh thành ánh sáng…
Tháp Eiffel đâu chẳng thấy…
Chỉ thấy những con sò lộng lẫy hào quang…
Em thấy mình lạc lõng…
Tìm đâu ra ánh sáng của cuộc đời…?
Dẫu chúng mình chưa nói với nhau nửa lời…
Trong khóe mắt thầm trao lời ước hẹn…
Dấu yêu thương cho nụ cười bớt thẹn…
Tay trong tay cho hơi ấm tìm nhau…
Giải Ngân Hà vội tắt những chùm sao..
Để trong mắt Anh… em vẫn luôn… “Vivid” !

BB (4-6-13)