From: Chinh Tran
Sent: Saturday, April 05, 2014 4:54 AM

Tháng Tư Thuở Ấy!

Thưa qúi v,

Đối với người “T nn Cộng Sản VN”, mi đ tháng 4 v, bt đu mt mùa Xuân mi ca vn vật, cũng là thi gian làm đau tht lòng người lưu lc,  lính không gi được nước, tháng 4 gãy súng vì lũ lan tướng tay sai ngai bang, thêm vào đó là cái đám  Sư – Cha ăn v nm đường, lính phi xa ri nơi trn tuyến, lui v thành ph dp lan… và đng minh thân thiết bóp c min Nam…!

Mi qúi v nghe ca sĩ Hòang Oanh ngâm bài thơ “Thánh Tư Thuở” y, đ khóc thm,  thương cho vn nước điêu linh, và phn người nhược tiu…!

Mi nghe ging ngâm thơ Hòang Oanh:

Tháng Tư Thuở Ấy!

Anh nhớ tháng Tư thuở ấy không?
Vết chém, sau lưng đất nhuộm hồng
Những người có cánh bay đi mất
Để người còn lại xót non sông

Anh nhớ tháng Tư thuở ấy không?
Thành phố đổi tên sử đổi dòng
Biết bao người  trôi trên biển cả
Tìm nắng trong đêm giữa biển Đông

Anh nhớ tháng Tư thuở ấy không?
Người người lên núi kẻ lên rừng
Hành trang mang theo bia dựng mộ
Chôn sống đời mình dưới bóng trăng

Anh nhớ tháng Tư thuở ấy không?
Tháng Tư chồng chất phận lưu vong
Nhiều người cúi mặt quên ngày cũ
Có kẻ đau lòng vời vợi trông…