Kính mời thưởng thức “Khúc Hát Trên Đồi”

Published on 4 Apr 2014
“Video presentation” do Alice Vi thực hiện với bài “Khúc hát trên đồi” – Nhạc và lời : Thanh Trang – Qua tiếng hát Diệu Hiền