Kiếp sau xin chớ làm người
Làm đôi chim sống giữa trời Tự Do.

Advertisements