“Chẳng phải “thầy tu”, không phải “gay”
Tình người e khó khỏi khâu này”,

Tinh Yeu Mau Nho

Xin cảm ơn Tác giả mà Tên chưa tìm ra.
Tình Yêu Màu Nhớ = khi thiếu dấu ‘sắc’ là Tình Yêu Màu NHO.
Một Tình yêu bình thường được thể hiện theo thứ tự, qua 4 màu sắc “tuyệt vời” như sau:
– Lúc đầu tình yêu là Màu Nho
– Sau một thời gian sẽ trở thành Màu Pha Lê
– Rồi sau đó sẽ chuyển sang Màu Lam
– Và cuối cùng tình yêu sẽ biến thành Màu Đọt Chuối
Lời bàn “Mao Tôn Cương”:
– Màu Nho: là …*:(kiss…*:x lovestruck) “Mò nhau”
– Màu Pha Lê là..*:(crying  *:P tongue…) “Vừa Phê vừa La”
– Màu Lam là… *:(sad…*#:-S whew!) “Làm Mau” cho xong nhiệm vụ
– Cuối cùng, Màu Đọt Chuối có nghĩa là…*(L- loser….is sleepy   ) “Đuối” rồi mà vẫn ráng…”Chọt”! – Cố Quá!
(Khi đó có thể đã lên chức Ông Cố, Bà Cố rùi, không nên “Cố quá” kẻo thành ra “Quá Cố”  luôn!)