Nếu Ngày Mai Không Bao Giờ Tới

Thơ: Dương Đình Hưng; Phổ Nhạc: Nguyễn Ánh 9; Trình Bày: Dzương Ngọc Hoán.

Advertisements