Published on Dec 15, 2013

“Slideshow” do Alice Vi thực hiện với ca khúc “Mùa Đông nơi xa”
Nhạc & lời : Thanh Trang
Tiếng hát : Thiên Nga

Cảm ơn Ns Thanh Trang và Tòan ban đã cho phép đăng