Trại Cải Tạo Tiên Lãnh

Tác giả: Bác sĩ Phùng Văn Hạnh

Bài viết dạng TraiTienlanh94-99.pdf có thể đọc trực tiếp Online hoạc tải xuống (download) từ Link sau đây:
https://app.box.com/s/rij0cx8ubd0o98wiiwlq

Advertisements