Tu Thiền
Bà thương gia giàu có nọ thường giao thiệp chơi hụi. Khi về già Bà chăm nghe băng giảng và có ý muốn tu Thiền. Một hôm Bà hỏi vị Thiền Sư:
– Thưa Thầy, con phải tu thiền như thế nào?
Vị Thiền Sư trả lời:
– Bà phải chăm lo nghe băng giảng, tụng kinh và áp dụng nó vào việc tu thân, sửa mình, thức tỉnh trong cuộc sống, còn như bà “tu thiền mà hát nhầm chỗ” thì không bao giờ đạt được kết quả.
– Thưa Thầy, Thầy nói sao, tu thiền mà lại hát?
– Bà cứ về nghĩ kỹ mà xem!

Bà nọ ra về với đầy thắc mắc về câu nói của Thiền Sư.

Thiền Sư bảo bà thương gia nọ “tu thiền mà hát nhầm chỗ” nghĩa là chữ “h” của chữ “Thiền” viết nhầm chỗ sang chữ “Tu”, thì thành ra “Thu Tiền”. Thiền Sư ý nói bà chỉ lo “thu tiền” hụi thì làm sao tu được!

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cứ tập gạt bỏ mọi ý nghĩ về “Thiền Không Hát” (tiền), mà phải chú tâm thực thụ vào “Thiền có hát” (Thiền) thì chúng ta mới sống tỉnh thức, thấy được một phần Chân Tâm.
Tác giả: ANON