Câu đối vui
Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì cao hứng và ra một vế đối :

“Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp”.

Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối:
“Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật“.

Thầy đỏ mặt tía tai, một học trò khác:
“Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương

Anh học trò khác thêm vào chút xíu:
“Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà.”

Anon