image002

Những Cái Nhất trong Xã Hội ta đang sống
Một thói quen tai hại nhất :: Lo âu
Cái vui lớn nhất :: Sự đóng góp
Cái mất to tát nhất :: Mất sự kính nể
Việc làm hài lòng nhất :: Giúp đỡ người khác
Cá tính xấu nhất :: Ích kỷ
Cá nhân hiếm hoi nhất :: Người lãnh đạo tận tâm
Tài nguyên thiên nhiên lớn nhất :: Tuổi trẻ
Khuyến khích lớn nhất :: Sự khích lệ
Viên thuốc ngủ hiệu nghiệm nhất :: Tâm thần thư thái
Bệnh thất bại què quặt nhất :: Sự thoái thác
Năng lượng lớn nhất trong đời sống :: Tình yêu
Người cùng khổ nguy hiểm nhất :: Người ngồi lê đôi mách
Cái được coi là tinh vi nhất :: Bộ óc
Cuộc sống sẽ tệ nhất nếu không có nó :: Hy vọng
Vũ khí đáng sợ nhất :: Cái lưỡi
Những chữ chứa đầy năng lực :: “Tôi làm đươc.”
Một tài sản lớn nhất :: Sự tin tưởng
Một cảm xúc rẻ nhất không đáng giá :: Tự ái
Cách lôi cuốn đẹp đẽ nhất :: Cười
Sở hữu đắt giá nhất :: Sự liêm chính
Cảm xúc dễ lan truyền nhất :: Nhiệt tình

Tác giả :: Trần Trọng Thiện