Một ngày không cười là một ngày lãng phí…(C. Chaplin )

Advertisements