Xin thưa rằng từ nam phụ, lão ấu, từ cổ chí kim, từ quan đến dân đen, từ vĩ nhân, sếp bự đến phó thường dân, miễn là  đàn ông đều có chung một bệnh phổ biến. Đó là sẵn sàng chết vì người đẹp. Vậy nên quí cô, quí bà nào không may có chồng rơi vào hoàn cảnh ấy cũng nên hết sức cảm thông. Có chăng chồng mình đi đêm vụng hơn các quí ông khác, nên bị lộ mà thôi. Nguyễn Đình Sinh tôi, xin mạo muội có vè thơ hài để tặng các bạn đọc cho vui nhé (thơ con cóc đấy)
Nguyễn Đình Sinh.

Bệnh Nan Y
Có chăng chừa rượu với trà
Đàn bà ư làm sao chừa được
Vậy mong các quí bà thông cảm
Bệnh nan y rồi chẳng chữa được đâu

Quí bà đừng quá âu sầu
Trời sinh ra kiếp có râu để hành
Vợ con… công toại danh thành
Thế mà ông cứ tành tành ngao du

Dại gái, ông biết  là ngu
Ở gần bên gái ông mù mờ ngay
Con tim có lý riêng này
Quí bà lại phải đêm ngày lo âu…
NĐS

Cảm ơn HL đã Fw Fw