Mời xem lại Kho tàng văn học Việt Nam

Giọt Lệ Thu
Tác giả Tương Phố

Bao giờ quên được mối tình xưa
Sinh tử còn đau mãi đến giờ
giấc mộng tìm nhau tìm chẳng thấy
Mênh mang biển hận, hận không bờ

trời thu ảm đạm một mầu
Gió thu hiu hắt thêm rầu lòng em
Trăng thu bóng ngả bên thềm
Tình thu ai để duyên em bẽ bàng

Sầu thu nặng lệ thu đầy
Vì lau san sát hơi may lạnh lùng
Ngổn ngang trăm mối bên lòng
Ai đem thu cảnh bạn cùng thu tâm

Tương Phố
1923

Tác giả Tương Phố tên thật là Đỗ thị Đàm, sinh năm 1896 tại Bắc Giang, mất năm 1973 tại Bảo Lộc Ðà Lạt.

Các tác phẩm:
– Nhờ rừng xanh
– Tình quê
– Chia phôi
– Giọt lệ thu (1928)
– Một giấc mộc (1928)
– Bức thư rơi (1929)
– Mưa gió sông Tương