Anh Cho Em Mua Xuan

Mời thưởng thức nhạc mùa Xuân.
“Anh Cho Em Mùa Xuân” của nhạc sĩ Nguyễn Hiền phổ thơ Kim Tuấn do Thiên Kim trình bày.

Advertisements