“Hình hay thay Lắm lời” – “A picture is worth a thousand words“
Hình Video giới thiệu nơi đây có thể xem trực tiếp trên mạng mà không cần phải tải về máy của mình, và cũng không cần phần mền đặc biệt để xem. Muốn xem toàn màn hình (full screen), xin bấm vào nút ở góc dưới cùng, bên phải của Video Display.

Mời xem một Video về:
Một Phướng pháp Cứu Cấp mới, rất hữu ích cho nhiều người; ai cũng có thể làm, và chỉ dùng tay (Hands-Only CPR) mà không cần “Mồm Sang Mồm”(Mouth To Mouth)
Xin bấm vào URL:
https://www.box.com/s/7gu46kkvn6p1xgxvcnif

Nguồn:
Sarver Heart Center’s newest video makes it easy to learn Continuous Chest Compression CPR. Every three days, more Americans die from sudden cardiac arrest than the number who died in the 9-11 attacks. You can lessen this recurring loss by learning this hands-only CPR method that doubles a person’s chance of surviving cardiac arrest.  Watch physician researchers Gordon A. Ewy, MD, and Karl Kern, MD, demonstrate the easy, life-saving method that they developed at the University of Arizona College of Medicine.

http://ahsc.arizona.edu/node/730

More Information: Katie Maass, (520) 626-4083, kmaass@shc.arizona.edu
“Disclaimer: I do not own anything in this video. No copyright infringement intended. Everything belongs to their respective owners!”

Video mới nhất của Trung tâm Tim mạch Sarver làm cho dễ dàng để tìm hiểu các cứu cấp CPR bằng nén ngực liên tục. Cứ ba ngày, lại có thêm một số người Mỹ chết do ngừng tim đột ngột; con số này nhiều hơn so với số người chết trong cuộc tấn công 9/11. Quý vị có thể làm giảm bớt sự tái diễn của mất mát này  bằng cách học phương pháp CPR chỉ tay sau đây và tăng gấp đôi cơ hội cho một người sống sót sau cơn ngừng (đứng) tim. Mời xem các nhà nghiên cứu – bác sĩ Gordon A. Ewy, MD, và Karl Kern, MD, chứng minh một phương pháp dễ dàng để tiết kiệm cuộc sống mà họ đã phát triển tại Đại học Arizona College of Medicine.

http://ahsc.arizona.edu/node/730

Thông tin thêm: Katie Maass, (520) 626-4083, kmaass@shc.arizona.edu