Tiêu thụ chè đen liên quan đến tỷ lệ thấp của bệnh tiểu đường loại 2
Nguồn tin: BMJ Open năm 2012; 7 Nov – trực tuyến (online)
Các nước với mức tiêu thụ cao của trà đen có một tỷ lệ thấp hơn của bệnh tiểu đường loại 2, theo một phân tích toán học của dữ liệu từ 50 quốc gia.
Các nhà nghiên cứu châu Âu xét đến việc tiêu thụ chè đen cùng với sự phổ biến của bệnh đường hô hấp, bệnh truyền nhiễm, các bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư, nhận ra một mối tương quan với tỷ lệ thấp hơn của bệnh tiểu đường loại 2.
Ireland đã tiêu thụ chè đen cao nhất, trong khi Úc là 9 với tiêu dùng cá nhân trung bình hơn nửa kg trà đen mỗi năm. Hàn Quốc có mức tiêu thụ thấp nhất.
“Mặc dù nhiều nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã quan sát tác động sinh lý của trà đen trên sự chuyển hóa glucose … các cơ chế cơ bản vẫn còn chưa rõ ràng,” các tác giả viết.