“A picture is worth a thousand words“

Hình Video giới thiệu nơi đây có thể xem trực tiếp trên mạng mà không cần phải tải về máy của mình, và cũng không cần phần mền đặc biệt để xem. Muốn xem toàn màn hình (full screen), xin bấm vào nút ở góc dưới cùng, bên phải của Video Display.

Mời xem một Video về:
Cơn Loạn Nhịp Tim/Nhịp nhanh từ Tâm nhĩ ~ Arrhythmia Attack/Atrial Tachycardia
Xin bấm vào URL:
https://www.box.com/s/tsgydkhu83edg6qdr1zh
Nguồn: Amercan Heart Asociation

Nhịp nhanh từ Tâm nhĩ ~ Atrial Tachycardia
Nhịp nhanh từ Tâm nhĩ xảy ra khi tín hiệu điện bất thường gây trở ngại
với các tín hiệu đến từ nút SA của tâm nhĩ (SA) nút. Nhịp nhanh từ Tâm nhĩ có thể ngăn chặn không cho tim thu nhận máu vào một cách thỏa đáng, và tim cũng không bơm ra đủ lượng máu bình thường cho cơ thể.