“A picture is worth a thousand words“

Mời xem một Video về:
Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) Device ~ Y cụ Điều hợp nhịp tim
Xin bấm vào URL:
https://www.box.com/s/z127txmu09uabxi763xr
Nguồn: Amercan Heart Asociation

Có thể xem trực tiếp trên mạng mà không cần phải tải về máy của mình, và cũng không cần phần mền đặc biệt để xem. Có thể xem toàn màn hình (full screen) khi bấm vào nút ở góc dưới cùng bên phải.