Trẻ hóa Già tùy mắt người ta!

“Beauty is in the eye of the beholder” – Saying == Xin nhình cho kỹ để thấy khác xa!

Advertisements