“Trong cuộc vui đâu biết AI là BẠN
Lúc hoạn nạn mới biết BẠN là AI”

“Khi ta SAY, mới biết ta yêu Ai,
Khi ta BỆNH, mới biết Ai yêu mình,
Khi ta ĐỨNG LÊN, Bạn Bè sẽ biết ta là Ai,
Khi ta NGÃ XUỐNG, ta sẽ biết Ai là Bạn Bè.”

“”ĐỘC THẤN” không phải là “Ế”
Mà “ĐỘC THÂN” là chờ người “TỬ TẾ” để “YÊU”.”

“Đằng sau một người đàn ông thất bại là một người đàn bà xúi dai.
Đằng sau môt người đàn bà xúi dại là một thằng thứ ba VÔ CÙNG LỢI HẠI.”

“Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về.
Đó là:
“Cạp đất” [Nghĩa trang], “Nướng trui” (Hỏa tang-BBQ), tùy dương thế,
Bốn dài Hai ngắn, biệt trần gian.” [- Phó thường dân]

Tác giả: Khuyết Danh

Trên đây chỉ là cảm nhận riêng tư; ai không đồng ý xin bỏ qua cho.