Video-Slideshow do Alice Vi thực hiện với ca khúc “Lời tình cuối”
Nhạc & lời : Thanh Trang – Quang Tuấn hát

Lời hát:
Rồi mai khi chia tay
Còn thương tiếc gì?
Nhớ nhung gì?
Bận lòng gì?
Đường ai nấy đi!

Rồi mai kia đôi nơi,
Chuyện xưa đã rồi
Dẫu không nguôi
Dẫu u hoài
Đời vẫn miệt mài!

Rồi mai em xa tôi
Lệ tuôn vắn dài
Trước mắt người
Và cuộc đời
Càng vô nghĩa thôi!

Rồi mai em quên tôi
Lệ khô mắt rồi
Có ai người trách nhau vội
Dựng xây tình mới?

Nhớ nhau không bao lâu
Cách xa thêm quên mau
Chút tin yêu khi xưa
Để lại ngày sau!

Rồi mai xa nhau đây
Tạm quên nhựng ngày
Ước mơ dài
Lời hẹn lời
bền duyên lứa đôi!

Tình đó sẽ chóng phai
Dù phút cuối đến nơi
Thì cũng nước mắt rơi
Một lần nữa thôi!
(Lần nữa thôi…!)
(Lần nữa htôi!)

Thanh Trang