Tình vẫn chưa yên; sao bảo thôi?
Đại dương cách trở mấy thu rồi;
chốn xưa quê củ, tình vương vấn
vẫn còn nồng thắm, chẳng xa xôi.

Ai nói với ai: ai đổi thay?
Thời gian đã thử thách lòng này.
Đừng để nhớ nhung thành tro bụi
và luyến lưu tàn theo khói bay.

Tôi nhớ xót xa đôi vòng tay,
nhớ hình, nhớ tiếng, nhớ đêm ngày.
Nơi xa xôi đó ai đừng tưởng
kỹ niệm xa rồi thôi ngất ngây.

Chia tay vội vã; ngậm đắng cay.
Mộng đẹp nghìn xưa vốn khó dài.
Từ cũ xin trao, tình không cũ:
“Tôi vẫn còn yêu ai đắm say!”

Phó thường dân