Một vài Thức ăn Đặc biệt Online ~ Chỉ cần Bấm và Xem (Just Click and See) những món ăn mới sau đây.
Tác giả: Khuyết danh

“Dế vượt đại dương”
http://imagecollectionforu.com/images/57437560390469990545.jpg

“Đầu rắn rang me”
http://imagecollectionforu.com/images/63233327172396480074.jpg

“Bánh chuột con”
http://imagecollectionforu.com/images/73148962731305210591.jpg

“Giòi sốt chua cay”
http://imagecollectionforu.com/images/53066525239576625592.jpg

“Mì Xào Lãi”
http://imagecollectionforu.com/images/02727702277328731813.jpg

“Salade Chuột con”
http://imagecollectionforu.com/images/03700610338207772385.jpg

“Óc khỉ sốt Mayonnaise”
http://imagecollectionforu.com/images/76481425416945580616.jpg

“Bánh Kem Cuốn chiếu”
http://imagecollectionforu.com/images/57731933411290404110.jpg