Focus on Essentials about Hearing test
Bài này Tập trung vào Sự cần thiết về xét nghiệm thính lực

Tai người là sự thèm muốn của các kỹ sư thính giác tài ba nhất. Thật vậy, không cần suy nghĩ trong chốc lát, tai người có thể nghe sự khác biệt giữa tiếng đàn vi-ô-lông và kèn cla-ri-nét, có thể phân biệt âm thanh đến từ trái hay phải, và có thể phân biệt âm thanh đến từ xa hay gần. Hơn nửa, tai cũng có thể phân biệt giữa từ ngữ như ‘vi’ và ‘xi’ (V. C.), giữa âm thanh ‘lao’ và ‘xao’.

Vào một thời điểm nào đó, hầu hết mọi người đều thỉnh thoảng “kinh qua” vài rắc rối về thính giác. Các rắc rối về thính giác loại này có thể do nguyên nhân thông thường như hình thành tích tụ của ráy tai hoặc chất lỏng trong tai, do bệnh viêm tai, hoặc do thay đổi trong áp suất không kní mỗi lần máy bay cất/hạ cánh. Mặt khác, sự mất thính lực tuy nhẹ nhưng lâu dài là điều khó tránh của quá trình lão hoá.
Điều thật đáng tiếc là sự mất thính lực nặng, có thể làm cho sự giao tiếp trở nên khó khăn, và nhất là trở nên phổ biến hơn với sự gia tăng  của tuổi đời — đặc biệt sau 65 tuổi.

Các Thử nghiệm căn bản về thính lực:
Vấn đề trước tiên là: Làm thế nào để biết rằng mình cần xét nghiệm thính lực?
Việc xét nghiệm thính lực cần được nghĩ đến, nếu người bệnh đáp “có” cho các câu hỏi sau đây:

Ông/Bà thường bật âm thanh to lên trên TV hoặc ra-đi-ô để nghe?
Ông/Bà né tránh trường hợp giao tiếp hay gặp người chưa quen biết vì Ông/Bà lo không hiểu họ?
Ông/Bà cảm thấy không rõ hoặc cảm thấy “lạc lõng” tại nhà hàng hoặc những bữa tiệc?
Ông/Bà yêu cầu mọi người tự lặp lại?
Ông/Bà bỏ lỡ cuộc điện thoại – hoặc không nghe rõ trên điện thoại khi  cầm điện thoại lên?
Những người quen với Ông/Bà than phiền rằng Ông/Bà không lắng nghe họ (dù Ông/Bà thực sự đã cố gắng nghe)?

Ông/Bà cũng có thể yêu cầu người quen “thử tài” Ông/Bà bằng cách nói thầm một loạt từ ngữ hoặc một loạt số. Sau tất cả những chuyện này, nếu Ông/Bà nghĩ mình có vấn đề về thính giác, Ông/Bà nên đi tìm Chuyên viên làm thử nghiệm thính giác cho mình.

Xét nghiệm thính lực như thế nào?
Việc đánh giá thính giác bắt đầu với việc tìm hiểu tiền sử về sức khoẻ và sự kiểm tra của tai, mũi, và họng của Ông/Bà, sau đó là làm vài xét nghiệm thính lực đơn giản tại phònh khám của Chuyên gia về Thính lực (Audiologist). Kế tiếp là làm Thính lực đồ (Audiogram).

Khi làm Thính lực đồ, Ông/Bà sẽ được mời ngồi trong một phòng ‘cách âm’ và mang ống nghe đặc biệt để mỗi tai được thử nghiệm riêng lẻ.
Một loạt âm thanh ở tần số khác nhau được ống nghe này dẫn đến tai của Ông/Bà.
Chuyên gia thính lực sẽ yêu cầu Ông/Bà cho biết giọng “nhẹ nhất” (softest) mà Ông/Bà có thể trong các dãy tần số thấp -, trung bình -, và cao. Người có thính giác tốt có thể nghe giọng mềm từ 20 đề-xi-ben (dB) hoặc ít hơn. Nếu Ông/Bà không thể nghe âm mềm hơn 45 đến 60 dB, Ông/Bà có mất thính lực ờ mức độ vừa, và nếu Ông/Bà không nghe âm thanh trên 76 đến 90 dB, Ông/Bà mất thính lực nặng. [Xem hình Thính lực đồ 1, 2, 3]

Cần nhưng chưa đủ
Nhận định được “thính sắc” (tones) tuy cần nhưng chưa đủ; đó là vì: dùng thính giác để cảm nhận và hiểu biết từ ngữ cũng rất quan trọng.
Do đó, các Chuyên gia thính lực còn thâu băng lại những từ ngữ có “cường độ” (volume) khác nhau để tìm ngưỡng tiếp nhận đối thoại của Ông/Bà  qua lời nói, tức là mức dB thấp nhất tại mà Ông/Bà có thể nghe và lặp lại một nửa từ ngữ.
Cuối cùng, Ông/Bà sẽ được thử nghiệm với một loạt từ ngữ nghe tương tự để đánh giá khả năng phân biệt của mình.
Thông thường thì Chuyên gia thính lực (Audiologist), – chứ không phải Bác sĩ Gia đình (GP) – chuyên làm các xét nghiệm này cho Ông/Bà.
http://www.nhc.com.au/

References available at vameddoc@gmail.com
Xin lưu ý: chúng tôi không cung cấp bình luận hoặc tư vấn đối với các mối quan tâm y tế cá nhân, và cũng không thể cung cấp thông tin liên quan đến y tế khác hơn so với những gì có sẵn trong tư liệu của chúng tôi. Nếu cần tư vấn y tế cụ thể và cá nhân, quý vị nên liên hệ với bác sĩ của quý vị.

Phó thường dân