Tỷ lệ sống còn sau khi bị ung thư vú có cải thiện, nhưng 37 phụ nữ vẫn còn được chẩn đoán mỗi ngày
Tỷ lệ sống còn sau khi bị ung thư vú trên toàn nước Úc đang cải thiện. Tuy nhiên, theo bản báo cáo công bố hôm nay bởi Viện Y tế và Phúc lợi tại Úc (AIHW) và Viện Ung thư Úc, 37 phụ nữ Úc – mỗi ngày – vẫn còn được chẩn đoán mắc phải ung thư vú!
Bản báo cáo tổng quan về ung thư vú ở Úc cho thấy con số “ca” (trường hợp) mới phát hiện về ung thư vú tăng hơn gấp đôi — từ 5,300 đến 13,600 “ca” trong thời gian 1982 đến 2008.
“Tuy có sự gia tăng đột ngột của tỷ lệ phát bệnh của ung thư vú từ 1990 đến 1995, nhưng sau đó tỷ lệ này đã ổn định,” theo lời bà Anne Bech – phát ngôn viên của cơ quan AIHW.
“Sự gia tăng đột ngột của tỷ lệ phát bệnh vào đầu thập niên 90 rất có thể tương quan đến việc khởi đầu của chương trình quốc gia về truy tầm ung thư vú, vào năm 1991.”
Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Úc; phần lớn các “ca” (69%) được chẩn đoán ở phụ nữ 40-69 tuổi.
“Số phụ nữ chẩn đoán mắc ung thư vú được cho là sẽ tăng lên trong tương lai vì số tuổi thọ gia tăng của dân chúng. Dự báo của chúng tôi cho thấy vào năm 2020 chừng 17,200 “ca” ung thư vú mới sẽ được chẩn đoán ở Úc. Điều này tương đương với con số 47 phụ nữ mỗi ngày được chẩn đoán mắc ung thu vú,” theo lời bà Bech.
“Điều quan trọng là bản báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ sống còn sau ung thư vú được tiếp tục cải thiện ở Úc; cải thiện được là nhờ chẩn đoán sớm hơn lẫn điều trị tốt hơn,” theo lời Bác sĩ Helen Zorbas – Giám đốc Điều hành Viện Ung thư Úc.
Giữa thời kỳ 1982-1987 và 2006-2010, tỷ lệ tương đối sống còn sau 5 – năm bị ung thư vú tăng từ 72% đến 89%.
“Bản báo cáo cũng cho thấy phụ nữ chẩn đoán với ung thư vú ở Úc châu có viễn cảnh sống còn tốt hơn so với phụ nữ trong đa số các quốc gia khác và trong các khu vực khác,” theo lời Bs Zorbas đã nói.
“Tuy nhiên điều đáng quan tâm là một số nhóm dân Úc có tỷ lệ sống còn thấp hơn một số nhóm người khác; ví như phụ nữ sống ở vùng xa và quá xa của Úc, những người sống ở khu vực kinh tế-xã hội thấp, phụ nữ Bản xứ và phụ nữ trên vùng đảo Torres Strait.”
Khoảng 2,700 phụ nữ chết vì ung thư vú vào năm 2007 đã làm cho ung thư vú trở nên nguyên nhân hạng nhì của số tử vong vì ung thư ở phụ nữ Úc.
“Mặc dù tỷ lệ sống sót đang cải thiện, tác động đến mạng sống của phụ nữ Úc vẵn còn cao — với 7 phụ nữ mỗi ngày vẫn đang hấp hối từ ung thư vú,” theo Bs Zorbas.
AIHW là một cơ quan quốc gia đã được Chính phủ Úc thiết lập để cung cấp một cách đáng tin cậy và đều đặng các thông tin cùng số liệu thống kê liên hệ đến sức khoẻ và an toàn của Úc.
Viện Ung thư Úc (Cancer Australia) cũng là một cơ quan quốc gia đi tiên phong trong kiểm soát ung thư để cải thiện kết quả cho các người bị ảnh hưởng bởi ung thư, cho gia đình họ và cho các người chăm sóc của họ.

Nguồn:
Canberra, 4 October 2012
< http://www.aihw.gov.au/media-release-detail/?id=10737423068 > Accessed 13/Oct/2012 4:40
Xin lưu ý: chúng tôi không cung cấp bình luận hoặc tư vấn đối với các mối quan tâm y tế cá nhân, và cũng không thể cung cấp thông tin liên quan đến y tế khác hơn so với những gì có sẵn trong tư liệu của chúng tôi. Nếu cần tư vấn y tế cụ thể và cá nhân, quý vị nên liên hệ với bác sĩ của quý vị.